K900 Hög täljsten 3D wiev

Här kan du vrida på kaminen samt placera den i ditt rum i din telefon med hjälp av QR koden som genereras på WIEW IN AR symbolen nedanför kaminen.