Familjen som gjorde el-uppror

Rikard och Ulrika Jellbacks villa i Sandhem värms i första hand av en vedpanna. Ändå har tankarna länge funnits på att installera en spiskassett för att dra maximal nytta av brasorna i den öppna spisen.

Rikard berättar att familjen egentligen bestämt sig för att vänta med att installera en spiskassett tills de bytt ut vedpannan mot en värmepump, men en tävling på Facebook vände upp och ner på planeringen.

– En vän till mig delade en tävling från Keddy där man kunde vinna en spiskassett inklusive installation. Min fru kollade igenom de bidrag som kommit in och försökte formulera någonting annorlunda jämfört med dem. Uppenbarligen föll det juryn i smaken, eftersom vi vann förstapriset. Installationen gick smidigt. Det hela utfördes av Keddys installatörer och var klart på en dag – även om Rikard gärna hade gjort ett försök själv.

– Jag tycker det är kul att lära mig nya saker. Jag arbetar som verktygsmakare och skulle nog säga att jag är händig – och framförallt envis. Jag har till exempel installerat vår vedpanna själv med tankar och allt. Men visst var det skönt att få hjälp. Dessutom hade de täckt golvet och plastat in allting så det krävdes ingen större städinsats efter att de varit här. Spiskassetten har bara varit installerad i ett par månader, men den har redan fått bevisa sitt värde. Faktum är att en öppen spis utan en spiskassett drar ut stora mängder varmluft ur huset genom skorstenen. Denna måste ersättas med kall luft utifrån, vilket i många fall gör att huset blir kallare än före eldningen. Rikard instämmer:

– Tidigare eldade vi mest för mysfaktorn – det gav ingen direkt värme. Därför blev det också bara en till två gånger om året. Nu eldar vi varje helg. Och det blir verkligen varmt och gött. När stormen Egon drog fram drabbades vi av strömavbrott och då fick spiskassetten ge värme istället för vedpannan. Att vi har spiskassetten ger oss också möjligheten att minimera de tillfällen vi använder vedpannans elpatron när det är som kallast på vintern. Och det sparar såklart pengar.

 

Våra eldstäder är ett gott sällskap – genom hela livet. Varje eldstad som lämnar vår fabrik är ett genuint hantverk med gjutjärn som viktigaste beståndsdel. Och 20 års garanti på köpet. Typiskt Keddy.

1. Alla installationer börjar med en bygganmälan, den gör du hos din kommun. Kontrollera också att skorstenen är tät. Kontakta sotare om du är osäker.

2. Packa upp spiskassetten. Läs noga igenom monteringsanvisningen. Bestäm vart i rökkanalen som tätningen ska utföras. Rengör insidan av kupan från sot medhjälp av en stålborste och skrapa bort eventuellt löst bruk. Ta bort det befintliga rökgasspjället om det hindrar monteringen.

3. Mät avståndet från kassettens anslutning till tätningspunkten i skorstenen. Montera ihop de rör som krävs för att nå upp till tätningspunkten med pannkitt så att varje skarv blir tät. För in rörstapeln med hjälp av stödbenet. Täta mellan rör och skorsten med isolering. Montera skorstensstosen i det nedre röret med hjälp av pannkitt.

4. Nu är det dags att montera kassetten. Börja med att plocka bort lådan samt eldstadsbotten. Om du vill plocka isär kropp och front/lucka, öppna luckan/luckorna fullt och skruva ur de fyra bultarna. Dra försiktigt fronten mot dig.

5. Ställ kassetten på plats så att den stöter emot anslutningsstosen och justera in kroppen i våg och lod med hjälp av de justerbara fötterna. Ta tag i lodskyddet på anslutningsstosen och dra den till sin position och skruva fast den. Kontrollera att kroppen står rätt i våg och lod och gör eventuell finjustering med fötterna.

6. Montera tillbaka front/lucka med hjälp av de fyra bultarna. Var mycket noga med att bottendra dem. Montera eldstadsinredningen. Avsluta med att montera vedstoppet genom att haka fast det på eldstadsbottens framkant.

7. Om den öppna spisen är trång kan varmluftscirkulationen förbättras genom håltagning i kupan. Det gör du enklast med hjälp av en borrmaskin. Hålet utsmyckas med något av Keddys varmluftsgaller. Om man vill dölja de eventuella hålrum som kan uppstå mellan spiskassetten och murverket på den befintliga öppna spisen kan du montera Keddys dekorram och galler.

8. Nu är spiskassetten färdigmonterad och du kan se fram emot många mysiga kvällar framför brasan – och sänkta värmekostnader. Läs noga igenom eldningsinstruktionen. På keddy.se finns även en bra instruktionsfilm som hjälper dig att elda så effektivt och miljövänligt som möjligt.