Kaminer – Landningssida

Våra kaminer är inte som de andra

För oss är design mer än en vacker form. Det handlar lika mycket om att få ut mesta möjliga värme av varje vedträ och att göra det enkelt för dig som eldar. Genom att förena modern formgivning, innovativ teknik och svensk gjutjärnstradition skapar vi eldstäder som inte liknar några andra. Dessutom med 20 års garanti. Typiskt Keddy.