Skorsten

Skorsten

En skorsten är en investering som ska åldras med samma värdighet som resten av ditt hus. Vår skorsten (så kallad elementskorsten) är svensktillverkad och bygger på en unik konstruktion som är lätt att montera och som är anpassad för vårt stränga nordiska klimat. Våra eldstäder passar också till de flesta stålskorstenar på marknaden. Fråga din återförsäljare så får du hjälp att hitta den bästa skorstenen för ditt hus.

 

Heda Villaskorsten          Hedamått

 

 

Våra eldstäder är kända för sin design, innovation och genuina material. Lika kompromisslösa är vi i arbetet med våra skorstenar. Heda elementskorsten är en robust, svensktillverkad skorsten, anpassad för vårt stränga nordiska klimat. Den smarta konstruktionen har en hel del ess i rockärmen, inte minst vulkanisk pimpsten.

Våra elementskorstenar får sin höga isolerande förmåga naturligt genom materialet de är tillverkade av. Pimpsten bildas vid vulkanutbrott och tål därmed mycket höga temperaturer. Det innebär att temperaturförlusten genom skorstenen blir obetydlig och risken för kondensskador blir så gott som obefintlig eftersom röken inte kyls ner. Samtidigt blir skorstenarna motståndskraftiga mot syror och andra frätande ämnen. Skorstenens låga vikt i kombination med en konstruktion helt utan lösa delar gör den enkel att montera. Skorstenselementen är praktiskt fasade i skarvarna och du limmar enkelt ihop alla delar med det medföljande limmet. Arbetet görs ännu smidigare av att det ingår element som redan har renslucka och förbussning färdigmonterat. Vi har helt enkelt försökt förenkla monteringen på varje sätt vi kan. Vi vågar till och med lova att du klarar arbetet själv – helt utan hjälp från en fackman.

Heda villaskorsten