Om Keddy

FAQ

Frågor och svar

 

1. Hur stor effekt behöver jag?

Effekten anges i kW (kilowatt) och avser den mängd värme som kaminen avger vid en viss tidpunkt. Ju hårdare du eldar i kaminen ju mer effekt får du ut. Våra kaminer har toppeffekter runt 10 kW. Detta är i de flesta fall mer än tillräckligt.

2. Vad är verkningsgrad?

Verkningsgrad är ett mått på hur mycket energi som kan tillgodoses i huset med hänsyn till hur mycket ved som används.

3. På min Keddy står det Keddy med tre ”d” är det en kopia?

Keddy ändrade sitt namn och logo 2001 från Kedddy till Keddy därför kan äldre modeller ha Keddy med tre ”d”

Kedddy

4. Vad skall jag använda för bränsle?

Keddys kaminer är anpassade för vedeldning. Bästa värmevärdet får du från kluven björkved och lövved. Om du eldar ek, bok eller annat träslag med högt värmevärde skall du alltid blanda med andra träslag, annars riskerar du att skada din eldstad. Veden skall vara torr, ca 20 % fukthalt. Utförligare eldningsinstruktioner finns i respektive produkts monteringsanvisning (finns att ladda ner under ”Ladda ner”).

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-wood-pile-image25251699

 

FAQ