Murspisar

Så här fungerar K10, K11, K20, K21

1.

Stomme av vulkanisk pimpsten. Konstruktionen tål belastning av elementskorsten (gäller ej Carat och Carisma).

2.

Om murspisen monteras mot en brännbar vägg kan Keddys brandväggar användas som skydd bakom kaminen.

3.

Primär och sekundär förbränningsluft – från rummet eller utifrån – tillförs under sockeln in i eldstaden.

4.

Rejäla varmluftsgaller av gjutjärn för stora varmluftsmängder.

5.

Anslutningsrör till skorstenen ger extra värmeväxlareffekt.

6.

Värmemagasin av olivinsten för lång eftervärme.

7.

Eldstad i gjutjärn med en verkningsgrad över 80 procent.

8.

Planslipade luckor med perfekt passning ger en tät och säker eldstad.

9.

Keramiskt glas av hög kvalitet som tål extremt höga temperaturer.

10.

Förbränningsluften justeras med spjällreglaget under eldstaden.

11.

Som tillval finns fläkt med varvtalsgenerator. Med fläkten får du en snabb spridning av värmen.