Murspisar

Så här fungerar Carat och Carisma

1.

Primär och sekundär förbränningsluft – från rummet eller utifrån – tillförs under sockeln in i eldstaden.

2.

Från eldstaden stiger sedan den heta röken upp till det trekanaliga värmemagasinet. Värmemagasinet är gjort av olivinsten för lång eftervärme.

3.

Rumsluft sugs in mellan kupan och värmemagasinet.

4.

Den uppvärmda luften förs ut i rummet via ett rejält varmluftsgaller av gjutjärn för stora varmluftsmängder.

5.

Snabbvärmeväxlaren gör att den lätta murspisen avger värme redan efter 10–15 minuter. Inbyggd f läkt är ej standard på Keddy 16, finns som tillval.
Funktionsbild Carat lätt murspis