Kakelugnar

Så här fungerar kakelugn

1.

Snabbvärmeväxlare – Snabbare värmeavgivning.

2.

Rökgasspjäll.

3.

Säkerhetsmantel – Ingen risk för läckande rökgaser.

4.

Kanalsystem – 5 meter långt.

5.

Varmluftspalt – Runt hela magasinet. Luften värms upp och fördelas ut utan f läkt.

6.

Katalytisk hetzon – 900–1000° C.

7.

Värmemagasin – Med olivinsten för bästa värmelagring.

8.

Sekundärluft.

9.

Glaslucka.

10.

Eldstad – Keramiskt material.

11.

Renslucka.

12.

Förbränningsluftspjäll – Med möjlighet till uteluftsanslutning.
Funktionsbild kakelugn Christineberg