Braskaminer

Så här fungerar K800

1.

Primär och sekundär förbränningsluft – från rummet eller utifrån – tillförs under sockeln i eldstaden.

2.

Den primära förbränningsluften förvärms i kanaler innan den spolas in i eldstaden över frontglaset.

3.

Den uppvärmda luften förs ut i rummet via slitsen i toppdelen.

4.

Lufttillförseln justeras automatiskt av det elektroniskt självreglerande spjället. I automatläge kan du själv välja önskad uteffekt genom förinställda effektlägen (tillval).

5.

K800:s konstruktion gör att kaminen avger värme nästan omedelbart efter påbörjad eldning.
Keddy braskamin K815_K816