Braskaminer

Så här fungerar K700

1.

Primär, sekundär och tertiär förbränningsluft – från rummet eller utifrån – tillförs under eller från baksidan av kaminen.

2.

Tilluften förvärms innan den tillsätts i eldstadens botten (tertiär), i ryggen (sekundär) och spolas över frontglaset (primär).

3.

Eldstaden, som är av gjutjärn, värms upp och konvektionsluft cirkulerar runt värmeflänsar för att sedan föras ut i rummet via slitsen i toppdelen.

4.

Förbränningsluften justeras med spjällreglaget under eldstaden.