Braskaminer

Så här fungerar K1100

1.

Primär, sekundär och tertiär förbränningsluft – från rummet eller utifrån – tillförs under eller från baksidan av kaminen.

2.

Tilluften förvärms innan den tillsätts i eldstadens botten (tertiär), i ryggen (sekundär) och spolas över frontglaset (primär).

3.

Eldstaden, som är av gjutjärn, värms upp och konvektionsluft cirkulerar runt kassettens värmef länsar för att sedan föras ut i rummet via lameller och toppkrans.

4.

Förbränningsluften justeras med spjällreglaget under eldstaden.

5.

Värmemagasinet (tillval) ser till att kaminen avger värme 6–8 timmar efter att du slutat elda.

6.

K1100:s konstruktion, med en extra värmeväxlare i toppen, gör att du får bästa tänkbara värmeekonomin.
Funktionsbild braskamin K1100 Keddy